Inväntar hösten

DELTAGARE SÖKES KRING ORSA OCH SILJAN

Image

Från första stunden jag träffade henne har jag känt en märklig dragningskraft till området där hon är född. Motvilligt till en början, återvände jag gång på gång till människorna, sjöarna och det av skogar och berg böljande landskapet. I hennes famn hittade jag familj och vänner, hennes barndom och ungdom. Vad alla verkar ha gemensamt är att de förkroppsligar en för området romantisk melankoli.


Likväl, är det i Dalarna de hittar sin passion, utmanar sina rädslor, och när de tvivlar, frammanar styrkan att uppfylla sin strävan. Det är här som livet möter lugnet, ångesten och kärleken. Deras flykt härifrån tycks vara fruktlös och jag önskar förstå varför.

Kanske är det för att Dalarna är något vanligt men ändå annorlunda. Här tycks den svenska själen vila och leva vidare, på tryggt avstånd från huvudstaden. I Dalarna finner kungar sin tillflykt och här föds hjältedåd. Här översätts livets enkla nöjen till hedonism, medan komplexiteten och svårigheterna finns i det fördolda.

“Inväntar hösten” är ett introspektivt projekt och en upptäcktsresa i den romanticism som genomsyrar regionen. Det är ett försök att förstå min kärlek för mitt livs partner, hennes födelseort och människorna som bor i orterna runt Siljan- en plats jag har kommit att kalla min egen.

För ändamålet letar jag nu efter personer som bor runt Siljan samt i Orsa. Personer som är villiga att dela med sig av sina liv med mig för ett antal personliga porträtt. Bilderna på sidan är bara ett smakprov av vad jag önskar fånga på bild. De är känsloladdade och personliga.

Om intresse finns, skicka gärna ett mail för en första dialog.

Anticipating Fall

Call for participation

Image

Ever since I first met her, I have been strangely drawn to her place of birth. Reluctant at first, I keep coming back to the people, the lakes and the undulating landscape of forests and hills. In her embrace, I found family and friends, her childhood and youth. What they seem to have in common is that they all have embodied the romantic melancholy of the region.


Dalarna is where they find their passion, confront their fears and, when in doubt, find the strength to fulfil their aspirations. This is where life meets stillness, anxiety, and love. Their flight seems futile and I want to understand why.

Perhaps because the region seems ordinary yet different. This is where the soul of Sweden seemingly resides and survives at a safe distance from the capitol. Dalarna is the refuge of Kings and the birthplace of heroic endeavours. It is where the simple pleasures of life translate into hedonism while complexity and hardship is hidden in plain sight.

“Anticipating Fall” is an introspective project and an exploration of the romanticism that I find omnipresent in the region. It is an attempt to understand my love for my life partner, her place of birth, the people living in the communities along the shores of Lake Siljan - a place I am increasingly calling my own.

To that end, I am looking for people living in- and around Lake Siljan and Orsa who are willing to share their lives with me for a number of personal portraits. The images below are just a taste of what I want to capture. They are emotive and personal.

If interested, please send an e-mail or call me for an initial conversation.


In order to provide you a faster and more user friendly experience, this website uses cookies. If you want to know more about the Fallckolm Cuenca Photography cookie policy please click on the “Cookies & More” button.